Skip to main content

De Faluintjes

Heemkundige Kring De Faluintjes is actief in de Aalsterse deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel en geeft sinds 2018 1x per jaar een lijvig jaarboek uit met talrijke bijdragen van verschillende auteurs.

Graffito staat telkens in voor een heldere, verzorgde lay-out, professionele opmaak en druk.

Ook het 5de jaarboek bevat weer een schat aan informatie met ongeveer 350 nooit eerder gepubliceerde foto’s en afbeeldingen uit het verre en meer nabije verleden van de vier Faluintjesgemeenten.

Poeliers in de Faluintjes

Tot recent waren de Faluintjes de regio bij uitstek waar honderden Poeliers hun brood verdienden. Met de uitgave van het boek ‘Een vergane glorie… Poeliers in de Faluintjes’ wil Heemkundige Kring De Faluintjes het beroep van Poelier de waardering schenken die het verdient.

Graffito stond in voor ontwerp, opmaak en druk.