Skip to main content

Interafval

Voor Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid, verzorgde Graffito ook nu weer de vormgeving en realisatie van het jaarbericht: een digitale publicatie met een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar.

Het jaarbericht is te raadplegen op de website van Interafval.