Graffito maakte voor Emiliani vzw een volledig responsive website op basis van WordPress CMS.

Emiliani biedt mensen met een beperking en hun netwerk professionele ondersteuning bij het zelf invullen van hun leven op het vlak van wonen, leren, werken en vrije tijd.

Toegankelijkheid en eenvoud speelden een cruciale rol bij de ontwikkeling van de website, met oog op verschillende doelgroepen van de website en de vzw (de cliënten, maar ook vrijwilligers, familie, het netwerk enz.)

Het gebruik pictogrammen, veel sprekende foto’s, korte tekstjes en vele verhalen uit de praktijk zorgt ervoor dat de site door alle beoogde doelgroepen optimaal ervaren kan worden.

Emiliani kan zelf ook eenvoudig het nieuwsgedeelte van de website beheren.

 

Boezoek de website: www.emiliani.be