Vormgeving en opmaak door Graffito van HP Vision, een magazine uitgegeven door Hewlett Packard.