Vormgeving en opmaak van dit boek over varend erfgoed: Vlaamse & Brabantse binnenschepen uit de 18e en 19e eeuw.

Maurice Kaak, voormalig restaurateur van het Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen, schreef het na jarenlange opzoekingen. Het boek handelt over Vlaamse en Brabantse binnenschepen die ooit op de scheepswerven in Baasrode werden gebouwd. Kaak bestudeert het vakjargon van de scheepswerflui, dat opgetekend staat in archieven uit het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw en kan daardoor de schepen tot in de kleinste details reconstrueren in zijn boek dat 300 bladzijden telt en geïllustreerd is met o.m. 250 tekeningen van zijn hand.

Meer info over het boek vindt u hier.