Vormgeving en opmaak van een reeks magazines omtrent ICT;
een uitgave van VNU Business Publications.