Voor de Vlaamse Overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur / Statistiek Vlaanderen) zorgde Graffito voor vormgeving en realisatie van deze 2 publicaties, die enkel digitaal ter beschikking worden gesteld.

Survey Samenleven in Diversiteit 2017 (SID)

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven.

Deze publicatie, alsmede alle aparte onderdelen ervan, kan op via deze website geraadpleegd worden:

https://samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 (VLIM)

De Vlaamse migratie- en integratiemonitor brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.

De gehele publciatie kan online geraadpleegd (en gedownload)worden:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor-2018