Graffito zorgde voor de opmaak van de nieuwe stadsmonitor, een (online en offline) publicatie van de Vlaamse overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur.

We zorgden voor drukklare bestanden zowel als voor de digitale ePub– en interactieve PDF-versies (met aanklikbare koppelingen en links tussen de verschillende documenten) en voor de nodige pictogrammen om dit op de aan de gemeente- en stadsmonitor gewijde website te vermelden.

Dit alles werd gerealiseerd met aandacht voor het opgelegde technische en vormelijke kader en rekening houdend met de huisstijlregels van de Vlaamse overheid.

De stadsmonitor in verschillende versies en afzonderlijke onderdelen ervan, kunnen hier online geraadpleegd en gedownload worden:
http://www.stadsmonitor.be/naar-de-cijfers/stadsmonitor-voor-de-13-centrumsteden

‘De gemeente- en de stadsmonitor’ zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen. Beide monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

De gemeentemonitor verschijnt de 1ste keer en hanteert het beschrijven van ‘de staat’ of ‘de toestand’ van gemeenten als vertrekpunt. Daartoe bevat deze monitor cijferreeksen die de brede maatschappelijke omgeving in de Vlaamse gemeenten in beeld brengen en een indicatie geven van de interne organisatie van het lokaal bestuur.

De stadsmonitor verschijnt al voor de 6de keer en beschrijft de maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. De indicatoren geven aan of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. Wat verstaan we onder een leefbare en duurzame stad? Daarvoor baseren we ons op een gezamenlijk ontwikkelde en gemeenschappelijk gedragen visie, die tot stand kwam tussen onderzoeksinstellingen, de Vlaamse overheid en de 13 steden. De laatste actualisatie van de visie gebeurde in 2016.’