Voor Regionaal Landschap Rivierenland verzorgde Graffito de opmaak van de Landschapskrant Rivierenland en meerdere andere publicaties en folders.