Voor Heemkundige Kring De Faluintjes verzorgde Graffito de vormgeving en opmaak van hun eerste jaarboek, dat vanaf nu jaarlijks zal verschijnen.

De Faluintjes heeft zich tot doel gesteld de studie, de inventarisatie, het behoud en de bescherming van het cultuurpatrimonium van de Faluintjesstreek te bevorderen, en dit door het inrichten van voordrachten, tentoonstellingen, andere activiteiten en acties, de publicatie van een tijdschrift, gelegenheidspublicaties, etc.