Graffito staat in voor de opmaak van het driemaandelijks tijdschrift Infowaas, uitgegeven doorInterwaas. Het bevat artikels over het Waasland en de werking van Interwaas.