Stad Lokeren geeft jaarlijks een gids uit met alle nodige informatie om je kind in te schrijven in een Lokerse kleuterschool of lagere school.
Graffito verzorgde de vormgeving en opmaak, met respect voor de bestaande huisstijl van de stad.