Emiliani is een woon- en dagbestedingsvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ook dit jaar mocht Graffito instaan voor ontwerp, opmaak en druk van hun jaarverslag.