Vormgeving en opmaak van het boek ‘Een werck seer schoon ghemeten’. Studie van de archiefvorming en de terminologie van de landboekhouding in het graafschap Vlaanderen (16de-18de eeuw). Casus kasselrij Oudenaarde en Land van Aalst‘.

Deze studie is de eerste uitgave van het Rijksarchief in het kader van het landboekenproject Oost-Vlaanderen. Met dit project willen de drie partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Rijksarchief en de Universiteit Gent, het rijke bronnenmateriaal van de landboeken en de bijhorende kaarten valoriseren.