“Harmonie of niet. Het is een complexe vraag met een veelheid aan antwoorden. Deze publicatie is inspirerend voor architecten bij het maken van ontwerpkeuzes en ook voor bestuurders bij het nemen van ruimtelijke beslissingen. De stedenbouwkundige wetgeving is vaak erg formeel en stringent. Wat ontbreekt in het debat is de ruimtelijke kwaliteit, de harmonie van het gebouw met zijn directe omgeving.”

Het boek bevat bijdrages van o.a. Luc Verpoest, Marc Dubois en Christophe Van Gerrewey.

Graffito stond in voor vormgeving en realisatie.