Graffito verzorgde eindredactie, vormgeving en opmaak van dit boek: de geestelijke nalatenschap van Marcel Verbruggen, conservator van natuurreservaat De Zegge te Geel, met teksten en foto’s die hij grotendeels zelf heeft gemaakt.