Dr. Johan Decavele, voormalig stadsarchivaris en eredepartementshoofd Cultuur van de stad Gent, schreef dit boeiende, vlot leesbare en rijk gedocumenteerde boek over het reilen en zeilen van de begijnenbeweging in het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyenbegijnhof te Gent,

Graffito verzorgde de vormgeving en opmaak, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Meer info over dit boek vindt u hier.