Voor Parktheaterfestival Lokeren maakt Graffito jaarlijks het ontwerp voor de affiche, folders en flyers. Dit jaar kwam daar ook de programmafolder van Loka Tierra bij.